Klottersanering som är både skonsam och effektiv

08 oktober 2020 Cecilia Olsson

Klotter har under väldigt många år varit vanligt förekommande över hela landet. Det är helt enkelt något oönskat ont som många fastighetsägare får stå ut med lite nu och då. En nedklottrad miljö kan förutom att den upplevs som otrivsam av många även göra att området upplevs som förslummat och otryggt. Det kan innebära att färre människor vill röra sig i området vilket kan leda till ännu mer klotter. Det kan i sin tur leda till att det anses vara ett mindre attraktivt område att bo i vilket resulterar i lägre fastighetspriser.

Vilka är det som klottrar

Enligt Brottsförebyggande rådet är klottraren oftast en pojke, yngling eller ung man. Bland de som klottrar finns bland annat 10-åringar som okynnnesklottrar, tonåringar i åldrarna 14-15 som klottrar för att det är spännande samt konstnärligt intresserade ungdomar. I gruppen klottrare ingår också äldre tonåringar samt vuxna som förutom vanemässigt klottrande även kan begå andra brott. 

Effektiv klottersanering 

Som tur är så går det att ta bort klotter från nedklottrade fasader, fönster, elskåp, hissar, lyktstolpar och så vidare. Ett företag som är proffs på klottersanering är Hustvättarna, de sanerar klotter på alla typer av fasader såsom putsfasad, tegelfasad, plåtfasad och träfasad. Hustvättarnas sanering anpassas dessutom efter varje enskilt objekt och de använder sig av beprövade metoder samt marknadens bästa produkter för klottersanering. Utöver det så anpassar de även arbetstryck, temperatur och vattenflöde för att uppnå bästa möjliga resultat av saneringen.

Skydda ytorna mot nytt klotter

Alla medarbetare hos Hustvättarna är specialutbildade med gedigen erfarenhet av klottersanering. De använder sig av snabba åtgärder, skonsamma metoder som bevarar ytorna samt effektiv sanering som tar bort det oönskade klottret. Hustvättarna kan även behandla den sanerade ytan med klotterskydd för att skona fasaden om någon skulle klottra där igen och det underlättar dessutom framtida sanering av nytt klotter. 

Fler nyheter

31 oktober 2022

Pumpservice Skövde