Jämna ut marken med en körplåt

31 mars 2021 patrick pettersson

Om du arbetar med markarbeten eller ledningsdragning, så vet du att det kan ta lång tid att utföra ett arbete på en yta. I vissa fall kan det vara ett arbete som pågår under flera veckor, men samtidigt är det på en plats där du måste kunna tillåta en framfart av bilar, cyklar och gående. 

Då är det bra att det finns möjlighet att lägga över en körplåt där du vill kunna jämna ut marken och se till att ingen skadar sig. Du kan till och med lägga en plåt över en yta som du arbetar på, för att kunna fortsätta arbetet under tiden som trafik passerar ovanför.  

Innan asfaltering

En körplåt har en tjocklek som gör att du ändå med lätthet kan köra, cykla och gå över den. Kanten som uppstår är låg och kanske kan du till och med lägga den så att den inte sticker upp alls. Det är vanligt att det kan ta en tid mellan att ett arbete på väg eller trottoar är färdig. 

Under den tiden kan du låta en körplåt från exempelvis http://www.steelproab.se/ ligga kvar som en utjämnare så länge. När det så blir dags att asfaltera lyfts plåten lätt bort och kan användas på annan plats.  

Användning av maskiner

Med körplåtar kan du även få en mer stabil och jämn yta att köra dina maskiner på. Det gör att ytan blir hård och inte körs upp av de grova hjulen. Den blir inte heller påverkad av regn och snö. Men det du behöver tänka på med körplåtar är att de kan bli mycket hala. Om du använder dem under vintertid så är det ett måste att salta eller sanda så att inte någon olycka sker. För om något händer blir du ansvarig, eftersom du lagt ut körplåten på den platsen. 

 

Fler nyheter

31 oktober 2022

Pumpservice Skövde