Friska träd i Skåne med besiktning

28 april 2021 william eriksson

Vad innebär egentligen en trädbesiktning i Skåne? Tja, egentligen är det på ett sätt samma som en besiktning av ett hus eller en bil, men med vissa skillnader. För när du besiktigar ett träd så kan domen bli att trädet måste fällas för att inte orsaka någon skada framöver. Arboristen som utför besiktningen ser över trädet och kan ta reda på hur trädet mår egentligen. Det kan vara svårt att se hur innanmätet i ett träd ser ut annars.

För på ytan kan trädet se helt annorlunda ut än vad det gör inuti. Det kan vara ett träd som inte ser så glatt ut men som ändå är friskt som en nötkärna. Där kanske det behövs en beskärning, gallring av andra närstående träd eller en ändring i jordförhållanden och vattenhalten. Men träd som mår dåligt på insidan kan ibland vara omöjliga att rädda. Det kan vara endast en tidsfråga innan trädet tappar någon stor gren, eller faller helt och hållet vid hård blåst.

Råd och åtgärd

Med hjälp av en arborist kan du få reda på hur dina träd mår och vilken åtgärd som kanske behöver tas. Men du kan även få hjälp att utföra de flesta åtgärder som behövs. Och det dessutom av någon som är mycket välutbildad och erfaren inom trädets värld. Så ta gärna tillfället i akt ifall du har några frågor eller en oro gällande dina träds mående. Det är bättre att förekomma än att orsaka skador på dig eller din omgivning om trädet faller.

Arborister har en utbildning inom allt som har med träds skötsel att göra. Och de är även mycket kunniga inom de träd som trivs här i landet, och ibland mer än så. Det är ett spännande yrke där du får träffa många olika människor och se många olika platser som finns runt om i Skåne.

Fler nyheter

31 oktober 2022

Pumpservice Skövde