Brottmål värmland – behöver du en advokat?

15 september 2020 patrick pettersson

En advokat kan behövas i många sammanhang, men handlar det om brottmål så krävs det att man söker upp specifikt en brottmålsadvokat.

Om man själv eller en anhörig är misstänkt för att ha begått ett brott så är det bäst att anlita en advokat som specialiserat sig inom just brottmål. I det här sammanhanget spelar det ingen roll ifall det handlar om ett brottmål värmland eller annan ort i Sverige. Lagar, praxis och försvarspraktiker är precis de samma.

Vad är då ett brott? Hur definieras det? Enligt svensk lag räknas bland annat misshandel, stöld och skadegörelse som brott. Givetvis är detta bara de tre exempel som diskuteras oftast i TV och övrig media. 

  

Vad kan en brottmålsadvokat göra?

Vad kan en brottmålsadvokat göra för sin klient och vilka är dess främsta arbetsuppgifter? En advokat måste försvara sin klient enligt bästa förmåga. I enklaste ordalag innebär det att advokaten ska agera opartiskt, ska sätta in sig i klientens situation, förstå den och sikta på ett försvar anpassat till fallet.
Det är ingen lätt arbetsuppgift utan kräver massor av medmänsklighet och tålamod kombinerat med en bred kunskap inom gällande lagar och praxis.

En av advokatens skyldigheter är att värna om klientens intressen och vara optimalt ärlig oavsett vilken brottsform fallet gäller.

 

 

Alla har rätt till försvar

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige och är misstänkt för brott så har du alltid rätt till försvar.

Om du själv inte har råd att anlita en advokat så kommer svenska staten att nämna ut en offentlig sådan som bekostas av dem. Med andra ord kommer inte ditt försvar att kosta dig någonting alls. Grundregeln är att alla svenskar har rätt till försvar och får bästa rättsliga hjälp som går i den rådande situationen.

Observera att arvodet för privata advokater kan skilja sig olika byråer och fall emellan.

Fler nyheter

31 oktober 2022

Pumpservice Skövde