Allt om psykoterapi

13 juli 2019 jonas olsson
Allt om psykoterapi

Psykoterapi har blivit vanligt inom psykologin. Ångest och depression kan drabba alla, stora som små. Psykoterapi, eller psykologisk behandling som det också kallas, innebär att man behandlar det psykiska, existentiella och relationella problemet med hjälp av psykologiska metoder. Vanliga problem att behandla med dessa metoder är ångestsyndrom och depressioner. Vissa av terapierna grundar sig exempelvis metakognitiv terapi (MKT) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Kognitiv beteendeterapi bygger på att känslor ses som svåra att påverka direkt. Därför bygger flera behandlingar på att försöka påverka beteendet eller tankarna. Man har hjälp av teorin att känslor, tankar och beteenden hänger ihop och dessutom påverkar varandra. En vanlig behandling inom KBT är att kartlägga vilka slags tankar hos en person som upplevs som jobbiga och sedan systematiskt ifrågasätta dessa. I fokus inom KBT är också inlärningsteorin, vilket innebär ett slags antagande om att vad vi gör kan bero på en inlärning, genom både operant och respondent inlärning.

Så kan en behandling gå till

https://www.psykologviborg.se/ går det att få hjälp genom KBT-behandling och den här behandlingen kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. Terapin brukar delas upp i olika delar som inledande-, förändrings- och avlutandefas. Behandlingen börjar med den inledande fasen där det handlar om ett kollaborativt utforskande i klientens problem och bekymmer. Var de kommer ifrån, vad som vidmakthåller dem och vad som krävs för vidare förändringar. Efter den här fasen skapas ett terapimål och en plan och man skissar upp en skräddarsydd behandling som psykologen kommer fram till verkar lämplig. Sedan kommer det här att presenteras för klienten så att denne får en uppfattning om vad behandlingen kommer att innehålla. Detta kommer att underlätta för dig som klient att fatta ett beslut om vidare behandling eller inte. Under den avslutande fasen kommer en plan och strategi att utformas för att kunna arbeta vidare på återhämtning efter behandlingen.

Fler nyheter

31 oktober 2022

Pumpservice Skövde