Virussanering med olika medel

27 september 2021 william eriksson

Alla vet vi hur besvärligt det kan vara med virus. Visste vi det inte tidigare har vi nu fått lära oss på ett väldigt konkret sätt. Som anställd inom sjukvården är inte virus någon nyhet eftersom sådana står för en hel del sjukdomsfall i olika former. De finns där människor finns och även där vi inte finns.

I många offentliga miljöer behövs det göras virussanering med jämna eller ojämna mellanrum. Inom vården, på vårdcentraler och sjukhus exempelvis, kan frekvensen av patienter göra att sanering behövs ett antal gånger dagligen. Då behöver man också medel som verkligen är effektiva.

 

Hur utförs virussanering effektivt?

Enligt beprövade metoder är en mekanisk avtorkning av ytor effektiv tillsammans med ett lämpligt avdödande medel. Situationen, lokalen och materialen får avgöra vad som passar bäst. Här ska tittas på alkoholbaserad ytdesinfektion och på Virkon, som består av ett flertal ingredienser som aktiveras vid tillsats av vatten.

Virkon används med fördel vid desinfektion och virussanering av större ytor. En anledning är att det inte bildas alkoholångor som ger stark lukt och eventuell huvudvärk. Även vid punktdesinfektion har den sin givna plats. Det är enkelt att applicera och ska torka och bildar då ett pulver som kan torkas bort.

 

 

Till vad används alkoholbaserad ytdesinfektion?

Då denna typ av virussanering doftar mycket stark rekommenderas den i första hand till punktbehandling på mindre ytor. Det fungerar inte mot exempelvis calicivirus men utmärkt mot svamp, virus med hölje och de flesta bakterier. Det torkar ut huden och ögonen måste skyddas mot stänk.

Båda dessa medel har med andra ord sin givna plats i alla miljöer där virussanering är en daglig nödvändighet. Båda kan också utan miljöpåverkan hällas ut i avlopp. Med rätt virussanering håller ni era lokaler så smittfria som bara är möjligt och skapar förutsättningar för ett bra vårdarbete med hög kvalitet.

Fler nyheter

31 oktober 2022

Pumpservice Skövde