Lär känna livets årstider genom pedagogiken från Maria Montessori

20 maj 2021 Mikael Barani

Känner du också att allting här i livet följer en sorts rytm? Att tillvaron har en cyklisk natur där skeenden kan indelas in i olika perioder.
Ju längre man lever desto mer känns detta som en rätt vettig inställning till existensens alla nyanser. För precis som årstiderna kommer och går så känns det många gånger som om att vardagen har sin ebb och sin flod.

Nyanser av utveckling

Den som aktivt dokumenterar att liv, skriver en dagbok, kan säkert ge vid handen att denna teori på det stora hela stämmer. Att just skriva dagbok – eller föra en logg – är något som många framgångsrika ofta tipsar om. Det gör att man kan se sin egen utveckling över tid och därigenom kunna urskilja vissa mönster i sitt eget och i andras liv.

För det finns som bekant inte någon instruktionsbok till vårt eget liv – utan den skriver vi under livets gång. Därför handlar det om att ge sig själv alla fördelar som går när det kommer till att förstå sig själv.

Detta är förstås en evig resa, men genom att lära känna oss själva lite mer för varje dag optimerar vi också livet – inte bara för vår egen del, utan även för andra.

För livet handlar trots allt om att tillsammans ta oss vidare och utvecklas. Ensam kommer man inte särskilt långt här i tillvaron.
Vissa av oss har fått med sig denna tanke om rytmik och tingens naturliga utveckling redan från start.

Det finns till exempel dem bland oss som gick i en skola där man använda sig av pedagogiken från Maria Montessori och lekte och verkade i en miljö där man hänsyn till detta.

Som tur är finns det alltid möjlighet till att närma sig detta perspektiv på livet, även om man är äldre. Nu kan man inte gå på förskola som en medelålders människa, men däremot kan man ändå ta till sig av detta perspektiv. Vem vet? Kanske är det just montessori som är din ingång till att lära känna dig själv bättre.

Fler nyheter

31 oktober 2022

Pumpservice Skövde