rörinspektion 0 Comments

Att göra en rörinspektion kan vara lite som att göra en service eller besiktning på bilen. Genom en inspektion kan man upptäcka eventuella fel i tid och åtgärda dem innan de har blivit ännu värre. En inspektion innehåller oftast fyra steg; felsökning, besiktning av funktion, besiktning av kondition och slutbesiktning. Detta gör man med hjälp

Read More