Tandhygienist 0 Comments

Det kan vara bra att mellan de vanliga tandläkarkontrollerna också besöka en tandhygienist för att ta bort tandsten och säkerställa att tandborstningen utförs på bästa sätt. När man besöker en tandhygienist blir man först undersökt. Tandhygienisten kan ofta se om man missar att borsta någon tand eller om man behöver bli bättre på att använda

Read More