Byggfolie 0 Comments

  Att jobba som hantverkarna kräver att man har stor kunskap men också har de egenskaper som krävs. Förutom att man ska ha kunskap om hur de olika jobben ska utföras så ska man också kunna möta kunder på ett bra sätt. Bemötandet är viktigt för många kunder, känner de att de klaffar med hantverkaren

Read More